Performeři: Anna Nowicka, Aleksandra Osowicz, Weronika Pelczyńska, Burkhard Körner

Noční sny přicházející v době pobytu čtyř performerů v Ostravě a Opavě  budou přeneseny do křehkého jazyka tance a zachovají si svůj výlučně osobní charakter. Ale na druhé straně bude zřejmý jemný rozdíl mezi osobní povahou snů a pokusy o jejich reprezentaci. Sny budou pomocí živého fotografování, nahrávání a živých projekcí dekonstruovány, jejich fragmenty zesíleny a dekontextualizovány. Hlavní kompoziční osou tanečního projektu Dream States, v jehož názvu, můžeme číst jemně ironickou narážku na (samozvanou) úlohu Spojených států po “11. září”, je posouvání perspektivy mezi performerem, svědkem a pozorovatelem. Performeři na sebe vezmou tyto tři role, budou klást stejné otázky z různých pozic, prostřednictvím různých médií. Dream States představuje otázku po smyslu neustále se měnící skutečnosti, jejíž cílem je rozkrýt perspektivy a možnosti orientovat se v této mnohosti a víceznačnosti.

CULTUREPL-logo            Hayka-logo


vstupné 30,- Kč


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.