PLATO Adam Mazur Magazyn SZUM

Adam Mazur je kritik, kunsthistorik a amerikanista, přednáší na Uniwersytecie Artystycznym (Univerzitě umění) v Poznani. V letech 2002-2013 byl kurátorem CSW Zamek Ujazdowski ve Varšavě (mj. kurátor výstav Nowi Dokumentalisci, Efekt czerwonych oczu, SchizmaŚwiat nie przedstawiony) a autorem mnoha výstav organizovaných v polských i zahraničních institucích. Redaktor antologií, katalogů a knih,  mj. Historie fotografii w Polsce 1839-2009 (2010) (Historie fotografie v Polsku 1839-2009), Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po roku 2000 (2012) (Rozhodující moment. Nové jevy v polské fotografii po roce 2000) a Głębia ostrości. Eseje o fotografii polskiej po 1945 roku (2014) (Hloubka ostrosti. Eseje o polské fotografii po roce 1945). Od roku 2013 nezávislý kurátor (nedávné výstavy Anety Grzeszykowské v PGS Sopot nebo Artura Żmijewského v Současném muzeu ve Wrocławi). V letech 1999-2004 redaktor Fototapety, šéfredaktor Obiegu (2004-2013), v letech 2013-2017 šéfredaktor časopisu SZUM a od června letošního roku šéfredaktor magazínu post.medium.


Přednáška se koná ve spolupráci s Polským institutem v Praze a v rámci Polských dnů v Ostravě.


Rozhovor

Artalk.cz: Milovaný i nenáviděný: polský výtvarný časopis SZUM


Doporučené vstupné 30 Kč