EN

PLATO Ostrava je příspěvkovou organizací statuárního města Ostravy, která byla založena v červenci 2016.

PLATO Ostrava je městská galerie současného umění. Poskytuje zázemí všem, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektuje PLATO prostřednictvím vizuálního umění. V mezinárodním kontextu a na nejvyšší úrovni.

PLATO je jediná instituce statutárního města Ostrava, která se současnému umění věnuje. Od dubna 2018 zahájí působení v centru Ostravy na téměř půlhektarové ploše bývalého hobbymarketu Bauhaus.

PLATO přichází s novými formáty prezentace a setkávání se současným (vizuálním) uměním, a to v kontextu dalších uměleckých oborů a vědních disciplín. Nedílnou součástí aktivit PLATO je vzdělávání zaměřené na školy i veřejnost.

V dialogu s českými a zahraničními umělci, kurátory, aktivisty a odborníky rozpoznává PLATO stěžejní témata současnosti a blízké budoucnosti. PLATO tvůrcům věří a je jim oporou. Vytváří profesionální podmínky pro vznik nových děl a uměleckých projektů, jež samo iniciuje.

O galerii současného umění zřizovanou městem usilovala ostravská kulturní veřejnost od 90. let minulého století. Založením PLATO jako příspěvkové organizace města 1. července 2016 vznikla v České republice poprvé po 22 letech samostatná veřejná instituce, která má pečovat o současné umění, aniž by budovala vlastní sbírku.

Další a povinně zveřejňované informace:
Rozpočet PLATO na rok 2018 (PDF)
PLATO 2017: závěrečná zpráva (PDF)
PLATO 2013–2016: závěrečná zpráva (PDF)

Lidé

  • Ideový koncept a autorský tým
  • Daniela Dostálková
  • Linda Dostálková
  • Michal Novotný
  • Marek Pokorný

Program

Komunikace

Edukační programy pro školy

Produkce a provoz

Chtějte více umění od své kanceláře!