PLATOreport 12 Where we are

Je tu poslední PLATOreport letošního roku. O aktuálním dění kolem našeho budoucího sídla, Bauhausu, kam se na jaře přestěhujeme, a kolem jatek vás informujeme už od loňského srpna.


Where we are? Uprostřed. Mezi vizuální senzací a sociálním experimentem. Jsme trochu nervózní, trochu netrpěliví a dost se těšíme. Rozloučení s dalším vývojovým stádiem PLATO je na spadnutí. V naší Kanceláři pro umění v Českobratrské ulici běží do konce ledna výstava Heroic vs. Holistic kurátorek a spoluautorek Daniely & Lindy Dostálkových, zároveň se už trápíme s projekty pro Bauhaus. Předběžný termín jeho otevření pro veřejnost jsme už stanovili, autorské a projektové týmy pracují, rozpočet na rok 2018 město schválilo – ale riziko, do něhož se pouštíme, nepředstavuje jen těch 5000 metrů čtverečních výstavní plochy. Současné umění je totiž – ve svých nejlepších momentech – riskantní samo o sobě. Abychom mu jako instituce byli rovnocenným partnerem, musíme rovněž riskovat, a tak jsme se rozhodli vyjít mu vstříc.

Přemýšlíme totiž o PLATO jako o instituci, která by neměla opakovat vyzkoušené postupy a formáty, ale každou situaci promyslet jako šanci posunout své organizační návyky a konfrontovat publikum s tím, co ještě úplně nezná. Spolu s ním pak chceme i na novém působišti sdílet objevy i pochybnosti, k nimž dospějeme s umělci a kurátory. Praktická stránka tohoto dalšího posunu k velkému finále, kterým bude definitivní sídlo PLATO v bývalých městských jatkách, je předmětem každodenní péče o opravy objektu někdejšího hobbymarketu Bauhaus. Už do něj neteče a elementární zázemí pro tým PLATO je přichystané. Od konce února bychom měli topit, takže přípravy pro spuštění programu snad přežijeme ve zdraví. Nečekejte ale zázraky. Navenek se toho s budovou moc nestane. Nejdůležitější je podle nás její sociální život a různé způsoby užívání. Na tom stavíme naše aktivity nejen pro rok 2018. Bauhaus je reliktem 90. let minulého století a zároveň dokonalým ztělesněním konceptu „výstavního“ prostoru, jehož vznešenější předobraz nalezneme už v Křišťálovém paláci ze světové výstavy v Londýně v roce 1851. Proto je ideálním prostorem pro zhmotnění bdělého snu o transparentnosti i obludnosti všech funkcí, které si dokážeme odvodit z principu vystavování, směny a sdílení.

Souběžně s vrcholícími přípravami na přesun do bývalého Bauhausu však musíme mluvit také o jatkách. Ostravští radní schválili smlouvu s polským ateliérem, který v architektonické soutěži na rekonstrukci jatek pro potřeby PLATO uspěl na třetím místě. Rozhodující bude první fáze jednání o tom, jakou strategii zvolí architekti při dopracování svého návrhu. Byť jsme byli připraveni na realizaci spíše vítězného projektu od Petra Hájka, není zatím důvod mít obavy z výsledku. Odpovědnost sice nese jako investor město, ale rekonstruovaná jatka bude využívat PLATO. Uděláme všechno pro to, abychom v nich nepůsobili navzdory jejich architektuře.

Sobě i vám proto přejeme v roce 2018 především otevřenou mysl.

Marek Pokorný (22.12.2017)