Plato Autorský vánoční strom Bauhaus Corner

PLATO od začátku svého působení (2014) připravuje každoročně prosincovou instalaci nazvanou Autorský vánoční strom. Letos se uskuteční  poprvé v bývalém hobbymarketu Bauhaus, což se promítlo i do jejího názvu  –  Bauhaus Corner.


Autorky: Kateřina Baránková a Kristýna Pavlíková – studentky Ateliéru grafického designu
Text Forma Funkce Fakulty umění Ostravské univerzity (TFF)
Spolupráce: Tereza Boturová a Matěj Doležel, TFF
Vedoucí ateliéru TFF: Filip Nerad a Jiří Havlíček
Hudba: Jim Krutor, TFF


PLATO a jeho návštěvníky lze s nadsázkou vnímat jako svébytný typ široké rodiny. Drží ji pohromadě příbuzné zájmy a prolínající se perspektivy, jimiž její členové vnímají a mění svět. Vánoční tradice pak spojujeme obvykle právě s možností jistého stvrzení rodinné blízkosti a vzájemnosti. Vánoční stromek, který již počtvrté chystáme, proto může být vnímán coby symbol společenství a jeho rozsvícení jako příležitost pro rodinné setkání.

Jako veřejná instituce chce ovšem PLATO mít svou rodinu co největší. A tak se pokoušíme oslovit srozumitelným gestem i ty, kteří vůbec neví, že umění a umělecké dílo mohou vstoupit do jejich životů, aniž by se toho museli obávat.

V předchozích letech se veřejnost nenásilně potkala s vánočním stromkem jako uměleckým dílem v Trojhalí, kde ho postupně připravily Šárka Mikesková, Elli Tiliu Motýlová a Katarína Szányi – trojice umělkyň žijících v Ostravě. Letos poprvé pro tuto příležitost využijeme budovu bývalého hobbymarketu Bauhaus. A z krytého veřejného prostoru vystoupíme ven.

Vánoce jsou či mají být, navzdory našim konzumním návykům, veskrze intimní záležitost. Tuto premisu se v našem každoročním projektu vánočního stromu snažíme vyjádřit tím, že oslovujeme umělce a autory spojené s místem, v němž PLATO působí. Letos jsme proto vyzvali ke spolupráci studenty ateliéru Text Forma Funkce Fakulty umění Ostravské univerzity. Z jejich návrhů jsme nakonec vybrali ten, který velmi jednoduše a zároveň velmi zřetelně a viditelně vystihne dvě základní teze našeho zadání: bude variací na téma vánočního stromu a zviditelní budovu, do níž se chystá PLATO přesunout na jaře příštího roku.

Marek Pokorný


Vánoce jsou označovány jako období světel. Betlémské světlo, svíčky, barevné žárovky na všudypřítomných řetězech. Obchodní centra a velké markety využívají světla ke své propagaci v tomto ročním období ještě více než jindy. Stejnou strategii využíváme ve snaze upoutání pozornosti na přesun galerie PLATO do nové budovy bývalého hobbymarketu Bauhaus. Přebujelou vánoční výzdobu jsme však redukovaly na základní tvar vánočního stromu, který tvoří světelný kužel na vnější zdi budovy.

Kristýna Pavlíková a Kateřina Baránková


Text Forma Funkce je ateliér pro současný grafický design. Prostor pro setkávání studentů, umělců, teoretiků, architektů a designérů s důrazem na tvůrčí dialog. Studenti získávají mezioborové znalosti, které modelují podle osobních potřeb. Konceptuální uvažování, estetické cítění nebo umělecká praxe. Grafický design v rozšířeném poli. Mezi aktivity ateliéru Text Forma Funkce patří mimo jiné interaktivní videoinstalace v rámci Bratislava Design Week 2015, série projektů reagujících na uprchlickou krizi, absolventská výstava v bývalém Erotic City, alternativní obrazová stopa dokumentárního filmu Hypernormalizace, katalog konceptuální keramiky Průmyslová špionáž nebo kniha mapující park Dr. Milady Horákové jako místo odpočinku pro živé i mrtvé. Paperback s názvem Oáza, složený z rozhovorů se členy ostravské nezávislé hudební scény, získal cenu Nejkrásnější kniha roku 2016 za nejlepší studentskou práci. Vedoucími ateliéru jsou Filip Nerad a Jiří Havlíček.

FB profil ateliéru 


Ohlasy

Recenze v internetovém deníku pro kulturu a umění Ostravan.cz