„My lidé o krvi víme příliš málo! Nevím, jak je to možné,“ říká Markéta Vaňková. Na její přání proto doprovodí výstavu Pravděpodobně na poli také přednáška Romana Hájka, přednosty  Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a profesora Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Jak nad krví přemýšlí dnešní věda a medicína? Co zkoumá a co krvi neví?


vstupné 30,- Kč


Cyklus Silná(ý) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.