Plato Beny Wagner Metafory zraku přednáška

Je-li cílem vyprávění porozumět světu, jsme nyní svědky toho, že současné formy vyprávění, odvozené z buržoazního románu a upevněné prostřednictvím hraného filmu, o současném prostředí více zamlčují, než odhalují. Na příběhy nebudeme pohlížet jako na individuální autorské počiny, ale zaměříme se spíše na spotřebu energie jako předpoklad pro všechny příběhy.

Beny Wagner je vizuální umělec a spisovatel, žije v Berlíně. Věnuje se pohyblivému obrazu, textům, instalacím; přednáší a vytváří nelineární narativy na pomezí vědeckého přístupu a spekulací. Wagner zkoumá nejrůznější způsoby zprostředkování mezi nitrem a okolním světem – prostřednictvím ekologie, technologií, materiálního či virtuálního prostoru. Ve své práci se opakovaně vrací ke zrakovému zprostředkování  – zvlášť se zaměřuje na to, jak je zrak, ale i hranice vědomí, formován jazykem, hmotou a technologiemi. V současnosti přednáší na amsterdamské Gerrit Rietveld Academie. Na výstavě Heroic vs. Holistic představí mimo jiné poslední filmovou esej nazvanou We’re All Here (2016), která se zabývá nevysvětlitelnými pocity ztráty nepoznaného.

Sasha Litvintseva je ruská vizuální umělkyně, filmařka a kurátorka. Její filmy i odborná práce se odehrávají na křižovatce geologických, zhmotnělých a historických temporalit a materialit. Její současný doktorandský výzkum, nastolující koncept geologické tvorby filmu, se zabývá zobrazováním prostředí, zprostředkováním neviditelného a průsečíkem zhmotnělého času s časem hlubokým na pozadí antropocénu.


Doporučené vstupné 30 Kč