Plato-Karel-Thein-prednaska
Paul Klee - Čára na procházce a další čáry (1925)

Cílem přednášky je zjistit, v čem spočívalo umění této jemnosti, a sledovat jeho ohlasy od renesance (Leonardo, Vasari) až po moderní rozpravy o umění (Klee, Kandinsky).

Karel Thein studoval filosofii a společenské vědy na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži (1990-93). Od roku 1994 přednáší dějiny filosofie na Filozofické fakultě UK. Kromě řady časopiseckých studií a kapitol v monografiích uveřejnil tři knihy o platónské filosofii a knihu filmových esejů. Je držitelem ceny F. X. Šaldy za rok 2002.


vstupné 30,- Kč


Cyklus Silný(á) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.