plato-v-galerii-s-prateli

Podle všeho není pochyb o tom, že současné české umění nabylo na sebevědomí, jeho institucionální zázemí se rychle rozvíjí, byť za velkých osobních a ekonomických obětí protagonistů, a dokonce se stalo předmětem zvýšeného zájmu obchodníků s uměním i teplou vodou. Víme ale, k čemu je dobré? Diskuse s umělkyní Lenkou Vítkovou, intelektuálem a anarchistou Ivanem Mečlem (nakladatelství Divus) a Ondřejem Chrobákem (Moravská galerie v Brně) o současném umění a české společnosti. Moderuje Marek Pokorný (PLATO – Ostrava).

Pouze pro účastníky Colours of Ostrava 2014. Děkujeme za pochopení.


Lenka Vítková (1975) je absolventkou oboru filologie – výtvarná výchova na Filosofické fakultě UP v Olomouci a doktorandského studia na AVU Praze. Jejím vyjadřovacím prostředkem je kromě malby také text. Kromě vlastní výtvarné tvorby se zabývá kurátorskou činností (roce 2006 iniciovala vznik galerie 36 v Olomouci, jednu z mála galerií na Olomoucku, která soustavně mapovala současné umění), připravila kurátorsky jednorázově řadu dalších výstav, například pro galerii Tranzitdisplay, Letohrádek Hvězda, GASK nebo galerii Klatovy/Klenová. S Markétou Lisou a Kateřinou Zochovou účinkovala ve skupině Audiofenky, od r. 2011 spolupracuje s Markétou Lisou v intermediální skupině s názvem „rtf“, která se zabývá mezioborovými přesahy literárního textu.

Ondřej Chrobák (1975) – historik umění, kurátor. Spoluzakladatel Galerie Display, člen projektu tranzitdisplay. V letech 2000-2008 působil jako kurátor Sbírky grafiky a kresby Národní galerie. V letech 2009-11 byl šéfkurátorem Galerie středočeského kraje. Od roku 2011 pracuje v Moravské galerii v Brně – nejprve jako kurátor Metodického centra (Centrum nových strategií muzejní prezentace – CENS) a od roku 2014 jako hlavní kurátor galerie pro volné umění. Je členem mnoha odborných porot a komisí, včetně jury Chalupeckého ceny (2009-11). Spolu s umělcem Tomášem Svobodou objíždí od podzimu loňského roku české regionální galerie. Na satirickém blogu Galérka pak publikují výsledky svých „inspekcí“.

Ivan Mečl (1968) je umělec, kritik a organizátor. V devadesátých letech založil nakladatelství Divus vydávající v nepravidelném intervalu a v několika jazykových mutacích časopis Umělec. Mimoto vydává knihy, které „by nikdo jiný nevydal“. V současné době Divus provozuje rovněž kulturní prostor, kde se konají výstavy, koncerty, čtení, divadelní představení či diskuse.

Kritik, publicista a kurátor Marek Pokorný (1963) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. V roce 1995 založil Detail – časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Byl hlavním kurátorem Domu pánů z Kunštátu/Dům umění Brno a v letech 2004 až 2012 ředitelem Moravské galerie v Brně. Zabývá se kulturní politikou, historií, teorií a kritikou kulturních institucí a jejich řízení.

 Plato Colours of Ostrava logo