Anna Daučíková (*1950) se věnuje především gendrovým tématům a otázkám identity. Studovala v ateliéru „Sklo v architektuře“ Václava Cíglera na VŠVU v Bratislavě, ve své umělecké tvorbě se však věnovala malbě, fotografii, akčnímu umění a performanci. Od poloviny 90. let pracuje téměř výhradně s médiem videa. Zajímá ji především tělo, tělesnost a ztvárnění sexuální touhy. Je jednou ze zakladatelek časopisu Aspekt, prvního feministického časopisu na Slovensku. Od roku 2010 vede ateliér „Nová media II“ na pražské AVU.


vstupné 30 Kč


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.