Autor: Rafał Komorowski

Přední český prozaik Michal Ajvaz má nejen ruské předky, ale s autorem výstavy Memory is over Pavlem Pepperštejnem jej spojuje i zájem o radikální obrazotvornost, která nás prostřednictvím literárních děl uvádí do světů, které sice v úplnosti existují jen v dílech jejich autorů, přesto ale prostředkují některé zásadní zkušenosti, týkající se naší přítomnosti a každodenní skutečnosti. V rozhovoru s kurátorem výstavy Tomášem Glancem půjde o Ajvazovo vnímání Pepperštejnovy literární tvorby, ale také o to, jak se v obou jejich poetikách fantasmata odvíjejí z důvěrně známých jednotlivostí, a v neposlední řadě i o hranici, za kterou začínají změněné stavy vědomí.

Debata je součástí programu k výstavě Pavla Pepperštejna Memory is over.


vstupné 30 Kč


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.