Plato Slava Sobotovicova
archiv Moravské galerie v Brně

Diskusní večer s umělkyní Slávou Sobotovičovou. Moderuje Marek Pokorný.


Umělkyně Sláva Sobotovičová (*1973, Nitra) je původem ze Slovenska, ale již delší dobu žije v Praze. Po studiích na VŠVU v Bratislavě, SRU v Pennsylvanii (USA) a AVU v Praze (v ateliérech Miloše Šejna a poté Milana Knížáka) se začala věnovat téměř výhradně médiu videa. Pracovala jako editorka české redakce časopisu FlashArt cz/sk. Od roku 2007 pracuje pro videoarchiv Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, kde (spolu s Terezií Nekvindovou) buduje sbírku českého videoartu.

Formálním těžištěm jejích prací jsou v různé míře inscenované akce, které scelí a dokončí pomocí videokompozice. Události, kterým dává vzniknout, anebo následuje jejich vývoj a následně je spojí, vycházejí z autorčiných žitých zkušeností, z činností, které nejsou ničím neobvyklé: zpívání, mytí nádobí, uklízení, příprava těsta, pozorování ostatních – lidí i zvířat – kolem nás, jízda autem, rodinný výlet atd. Sláva Sobotovičová je velmi citlivým způsobem rozklíčovává, aby z nich svérázným způsobem vydestilovala vnitřní umělost, absurdnost, strojenost nebo nevědomou tradičnost a konvenčnost. Přirozený svět, ten, na nějž zcela spontánně reagujeme, z něhož se radujeme nebo jsme smutní, umí Sobotovičová drobným zásahem transponovat do roviny kulturních kódů a nánosů procesu socializace (křest, pohádky, podobenství, hymna, konzum, morálka). (artlist.cz)


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.