Plato - Debata se Zbyňkem Baladránem

Zbyněk Baladrán (1973) je autor, výtvarný umělec a kurátor. Studoval dějiny umění na FF UK v Praze a navštěvoval ateliér vizuální komunikace Jiřího Davida, ateliér malby a ateliér nových médií na pražské AVU. V loňském roce měl samostatné výstavy v Mnichově, francouzském Delme i Praze. Vedle toho byl architektem skupinové výstavy Zpráva o výstavbě vesmírného modulu v newyorském New Museum. Jako architekt expozice se podílel i na řadě muzejních výstav. Je spolukurátorem výstavy PLATO Kdo na moje místo. Zbyněk Baladrán je členem sdružení Tranzitdisplay.


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.