Plato-Vjera-Borozan-Jiri-Havlicek

Projekce videa Vjery Borozan a Jiřího Havlíčka Detail. O stejných věcech v rozdílných časech (2015, 22min.) s následnou debatou s jeho tvůrci.


O filmu:

Video s názvem Detail tematizuje stejnojmenný časopis o současném umění, který vycházel mezi lety 1995 až 2000 v Praze. Hlavním aktérem snímku je jeden ze zakladatelů a zároveň editor časopisu Marek Pokorný, který prostřednictvím rozhovoru vzpomíná na okolnosti vydávání tohoto periodika a na fungování celé tehdejší umělecké scény.


O tvůrcích:

Vjera Borozan studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přednášela na Fakultě výtvarných umění v Brně a v současnosti přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dlouhodobě spolupracovala s iniciativou tranzit.cz a nyní působí jako vedoucí projektu Artyčok.TV, organizuje výstavy a různorodé aktivity na poli současného umění.

Jiří Havlíček (1977) je autorem animací, videí, kreseb, fotografií a zvukových instalací. Absolvent brněnské FaVU. Je aktivní rovněž jako kurátor (NoD, Polansky Gallery). Je členem teamu internetové platformy pro výtvarné umění artyčok.tv. Působí také v hudební skupině Kazety. V letech 2006 – 2007 vedl společně s Petrem Strouhalem brněnskou galerii Eskort.


Ve spolupráci s Provozem HlubinaCineportem Ostrava.


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.