Milena Dopitova

Milena Dopitová je konceptuální umělkyně sociálního zaměření. Vytváří instalace, objekty, videa, fotografie. Mimo jiné také aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a kultuře. Diskusi bude moderovat Marek Pokorný.

Vstup volný.


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.