Foto: artalk.cz

Vladimír Houdek (*1984) – ještě před absolvováním Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér Vladimíra Skrepla) se umělci dostalo pozornosti ze strany kritiky a galerijních institucí. V roce 2010 obdržel Cenu kritiky pro mladou malbu a v roce 2012 mu porota vedená kurátorem Muzea moderního umění v New Yorku Christianem Rattenmayerem přiřkla Cenu Jindřicha Chalupeckého. Samostatně vystavoval jak ve významných nonprofitních galeriích jako A.M. 180 a Galerie Jelení (Praha), tak i na půdě velkých muzeí umění (Moravská galerie v Brně v roce 2011 a Národní galerie v roce 2013). Spolupracuje s pražskou Galerií Polansky a Galerií Scghleicher/ Lange v Berlíně. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice a v Německu.

Večer bude moderovat Marek Pokorný.

Diskusi bude předcházet komentovaná prohlídka výstavy Vladimíra Houdka Kanoucí šíře v 17 hodin.

Vstup volný.


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.