Novela Věci s podtitulem Příběh 60. let francouzského spisovatele Georgese Pereca (1936–1982) svým námětem a dobově podmíněným pohledem na životní styl a konzumní společnost šedesátých let koresponduje s výstavou Přípravný portrét Mladé dívky. Čtení autorovy prvotiny (1965) v překladu Aleny Novotné, publikovaném v roce 1966 na stránkách časopisu Světová literatura, doplní dnešní perspektivu návratem k jejím inspiracím a východiskům.


Tento text budou číst dva mladí, krásní a inteligentní lidé, které vybereme na základě konkurzu.


Bude to na dýl…