Poezie a performance Jany Orlové jsou od sebe neoddělitelné. Témata, kterými se zabývá, oscilují v realizacích od syrovosti k ikoničnosti. Performance se většinou odehrávají na společenských akcích, ale také v kulturních institucích. Její práce se zabývá osobní identifikací a jejím vztahem k dlouhodobým sociálním otázkám a okolnostem.

Krraaakkk je hudební uskupení pro nepřítomného frontamana. Práce ansámblu je především improvizační, ale ne bez struktury. Cílem je vytvořit intuitivní “fonetickou instalaci” prostřednictvím vzájemného respektu, porozumění a interpretace.

Jennifer Helia DeFelice – kontrabas
Jiří Macháček – housle
Beáta Spáčilová – živé analogové animace


vstupné 30,- Kč


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.