Plato - Ostrý zub

Cageova kultovní Přednáška o ničem z roku 1950 v podání Ostrého zubu se zakládá na cageovském principu náhody. Vztah hudby, zpěvu resp. přednesu a tance se sice na jedné straně opírá o jisté repetitivní figury, na straně druhé jde však o ryze performativně improvizační kousek.

Ostrý zub je hudební spolek vizuálních umělců, který bez předsudků brázdí vody undergroundu i současného popu, dokáže vytvořit temnou atmosféru existenciální úzkosti stejně tak dobře jako pocity nezasloužené euforie.

Záznam představení z DK Opava, 17.9.2012


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.