Večer se bude ubírat dvěma směry. Jednak se zaměří na základní postupy a motivy, které definují téměř třicet let umělecké tvorby Pavla Pepperšejna, nejen charizmatického malíře, ale zároveň také autora románů, povídek, básní, klipů, pojmů, mód a traktátů, ve kterých se erudovaně vyjadřuje k problémům Ruska i celého lidstva. Zadruhé jeho tvorba bude uvedena do souvislostí s kulturním zázemím, z kterého vzešel, i do vztahu s díly a postoji jeho současníků různých generací. Výklad doprovodí pestrá paleta ukázek a naváže na něj otevřená diskuse.

Přednáška je součástí programu k výstavě Pavla Pepperštejna Memory is over.


Slavista, překladatel, kritik, kurátor Tomáš Glanc (1969) patří k předním českým rusistům, byl mj. ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (2000-2003) a ředitelem Českého centra v Moskvě (2005-2007). V posledních letech působil na univerzitách v Brémách, Basileji a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V současnosti je jeho hlavním pracovištěm univerzita v Curychu. Od konce 80. let se zabývá ruskou kulturou a kulturní teorií, obzvlášť současnou literaturou a výtvarným uměním, estetikou avantgardy, literární vědou, sémiotikou, později také ideologií slovanství a problematikou estetiky změněných stavů vědomí. Je autorem knihy Souostroví Rusko / Ikony postsovětské kultury, která vyšla v edici Revolver Revue.


vstupné 30 Kč


Cyklus Silný(á) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.