Plato - Karel je nemocny - Lenka Vitkova

Knihy, do speciálního čtenářského koutku, tentokrát fifejdské pobočky Knihovny města Ostravy, vybírá umělkyně Lenka Vítková.


Lenka Vítková (1975) je absolventkou oboru filologie – výtvarná výchova na Filosofické fakultě UP v Olomouci a doktorandského studia na AVU Praze. Jejím vyjadřovacím prostředkem je kromě malby také text. Kromě vlastní výtvarné tvorby se zabývá kurátorskou činností (roce 2006 iniciovala vznik galerie 36 v Olomouci, jednu z mála galerií na Olomoucku, která soustavně mapovala současné umění), připravila kurátorsky jednorázově řadu dalších výstav, například pro galerii Tranzitdisplay, Letohrádek Hvězda, GASK nebo galerii Klatovy/Klenová. S Markétou Lisou a Kateřinou Zochovou účinkovala ve skupině Audiofenky, od r. 2011 spolupracuje s Markétou Lisou v intermediální skupině s názvem „rtf“, která se zabývá mezioborovými přesahy literárního textu. Je editorkou časopisu Mamka.


Karel je nemocný a předčítá

Putovní cyklus, jehož smyslem je představit veřejnosti nejen výtvarné umělce jako čtenáře. Zařízení čtenářského koutku, který se postupně stěhuje po ostravských knihovnách a jehož obsah vlastním průzkumem knihovního fondu určuje pokaždé jiná osobnost, navrhl pro tento projekt designér Tomáš Svoboda.

Jako název cyklu jsme vybrali titul básnické sbírky jednoho z nejpozoruhodnějších a dnes bohužel téměř zapomenutých autorů 90. let minulého století Karla Jana Čapka, který se narodil v Ostravě-Vítkovicích v roce 1962. Před sbírkou Karel je nemocný a předčítá (1997) uveřejnil ještě soubor básní Menuet s krejčovskou pannou (1993). Karel Jan Čapek svůj život ukončil tragicky v roce 1997 v Praze.

„Kromě toho, že jsme byli s Karlem Janem Čapkem přátelé a v polovině 90. let se intenzivně potkávali, název jeho poslední vydané sbírky dodnes považuji za jeden z nejlepších titulů, kterými kdy byla kniha básní opatřena. Když jsme hledali další netradiční způsob, jak propojit a vzájemně osvětlit různé umělecké aktivity a obory – a zatáhnout do osidel naší platformy literaturu – okamžitě si cestu prorazila mnohoznačná věta: Karel je nemocný a předčítá. Jinak to nemůže být. A to jsem dávno zapomněl, že Karel Jan Čapek se narodil v Ostravě-Vítkovicích. Cyklus je tedy nejen pokusem o sondu do čtenářských zálib různých umělců, ale také opožděnou poctou výraznému a tragickému talentu Karla Jana Čapka.“ Marek Pokorný

Projekt se koná ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Českým rozhlasem Vltava.

Knihovna mesta Ostravy logo       Plato logo ČRo Vltava