Plato - Karel je nemocny a predcita: Tomas Cisarovsky

Knihy, do speciálního čtenářského koutku, tentokrát ústřední budovy Knihovny města Ostravy, vybírá umělec Tomáš Císařovský.


Tomáš Císařovský (*1962) patří od 80. let minulého století k předním představitelům současného českého malířství. Základním tématem jeho z valné části figurálního díla je paměť – historická, generační či rodinná. Zatímco u mnoha jeho souputníků se postmoderní lekce stala především východiskem rozvolnění stylové a významové jednoty, v případě Tomáše Císařovského vedla k intenzivnímu zájmu o možnosti svobodného zpracování tradičních malířských žánrů a témat. Portréty, historické výjevy, krajinářství, ale také alegorické náměty v jeho strategickém a promyšleném zhodnocení dějin malířství reflektují nejednoznačnou současnost základních kulturních, civilizačních a etických maxim. Malířství je pro něj jednak způsobem, jak se dotknout elementárních hodnot našeho života, jednak cestou k primárním emocionálním a smyslovým zážitkům a radostem.


Karel je nemocný a předčítá

Putovní cyklus, jehož smyslem je představit veřejnosti nejen výtvarné umělce jako čtenáře. Zařízení čtenářského koutku, který se postupně stěhuje po ostravských knihovnách a jehož obsah vlastním průzkumem knihovního fondu určuje pokaždé jiná osobnost, navrhl pro tento projekt designér Tomáš Svoboda.

Jako název cyklu jsme vybrali titul básnické sbírky jednoho z nejpozoruhodnějších a dnes bohužel téměř zapomenutých autorů 90. let minulého století Karla Jana Čapka, který se narodil v Ostravě-Vítkovicích v roce 1962. Před sbírkou Karel je nemocný a předčítá (1997) uveřejnil ještě soubor básní Menuet s krejčovskou pannou (1993). Karel Jan Čapek svůj život ukončil tragicky v roce 1997 v Praze.

„Kromě toho, že jsme byli s Karlem Janem Čapkem přátelé a v polovině 90. let se intenzivně potkávali, název jeho poslední vydané sbírky dodnes považuji za jeden z nejlepších titulů, kterými kdy byla kniha básní opatřena. Když jsme hledali další netradiční způsob, jak propojit a vzájemně osvětlit různé umělecké aktivity a obory – a zatáhnout do osidel naší platformy literaturu – okamžitě si cestu prorazila mnohoznačná věta: Karel je nemocný a předčítá. Jinak to nemůže být. A to jsem dávno zapomněl, že Karel Jan Čapek se narodil v Ostravě-Vítkovicích. Cyklus je tedy nejen pokusem o sondu do čtenářských zálib různých umělců, ale také opožděnou poctou výraznému a tragickému talentu Karla Jana Čapka.“ Marek Pokorný

Projekt se koná ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Českým rozhlasem Vltava.

Knihovna mesta Ostravy logo       Plato logo ČRo Vltava