Tomás Saraceno: 32SW/Stay green/Flying Garden/Air-Port-City, 2007-09

Jakým způsobem pracují v rámci uměleckých děl umělci se živými organismy? Jakým způsobem adaptují současní umělci moderní vědecké postupy v biotechnologiích, ale třeba i ve šlechtitelství při vytváření uměleckých děl? Jakým způsobem můžeme tyto pokusy klasifikovat a jak dalece můžou být některé aspirace uskutečnitelné?


Estetik a historik přírodních věd Karel Stibral (1971) se zabývá dějinami vnímání přírody, vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, mimouměleckou estetikou a vztahy vědy, kultury a přírody. Studoval estetiku a dějiny umění na FF UK Praha, absolvoval půlroční stáž na Institutu filosofie FF Jagellonské university v Krakově, Polsko. Během studia působil jako vedoucí nakladatelství Gryf, vydávající filosofickou a uměnovědnou literaturu (1992 – 1994). Působí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je ředitelem Ústavu estetiky a dějin umění na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, přednáší na Katedře kulturní a sociální ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


vstupné 30 Kč


Cyklus Silný(á) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.