Plato Karol Sienkiewicz Falender Kowalski

Sienkiewiczova přednáška se koná v rámci výstavy Heroic vs. Holistic a představí práci  obou z manželů. Falender – sochařka, Kowalski – ve snaze médiu sochy uniknout. Obvykle pracovali individuálně a setkávali se především ve fotoateliéru. Jejich společným zájmem bylo tělo.

Karol Sienkiewicz spolupracuje s kulturním internetovým portálem dwutygodnik.com a deníkem Gazeta Wyborcza. Je autorem knih Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna (2014) či Patriota wszechświata. O Pawle Althamerze (2017). Dlouhodobě zprostředkovává pedagogický přístup G. Kowalského v ateliéru sochařství na AVU ve Varšavě. Své texty prezentuje na vlastním blogu.

Jako spolueditor se podílel na knize Pytania (Questions), která vyšla loni v nakladatelství Mundin. Jedná se o knižní vydání rozsáhlé fotografické série tzv. provokačních otázek, kterou v 80. letech minulého století vytvořil G. Kowalski s mnoha kolegy v rámci kultovní varšavské galerie Repassage: “Mohl bys být a chtěl by ses vtělit do zvířete před objektivem? Mohl bys či chtěl bys se mnou naložit jako s předmětem? Chtěl by ses vrátit do matčina lůna?”


Doporučené vstupné 30 Kč