Prednaska banskeho zachranare

Katastrofa ponorky Kursk a pokus o záchranu uvězněných námořníků pohledem báňského záchranáře Ing. Václava Pošty.

Osud námořníků uvězněných v ponorce Kursk a úsilí o jejich záchranu představují mezní situaci, která koncentruje vypjaté emoce a hluboce existenciální lidská témata: naděje a beznaděj, strach, boj o čas, čekání na záchranu/na smrt, hrdinství a osobní oběť. Stejné momenty provázejí i případy důlních neštěstí a boje o záchranu horníků uvězněných v podzemí. Přednáška důlního záchranáře, který se účastnil, či přímo řídil, řadu záchranných akcí v ostravsko-karvinském revíru osvětlí mj. psychologický a emocionální rozměr těchto situací, a tím otevře i nový pohled na umělecké zpracování tragédie Kursku.

Uznávaný záchranářský odborník Ing. Václav Pošta (1949) je jedním ze zakladatelů mezinárodního sdružení báňských záchranných služeb International Mines Rescue Body. Od roku 1986 do 2010 působil v Hlavní báňské záchranné stanici Ostrava, nejprve ve funkci hlavního mechanika, posléze jako ředitel.

Přednáška se koná v návaznosti na výstavu Markuse Coppera Kursk.

Vstup volný.