PLATO Kde je to dláto diskuze
Rafał Dominik: He would like to make out with her, but She's on the phone a.k.a. Carrara Lovers (2016)

Hosté

Tomáš Vaněk – rektor AVU, Praha
Milan Houser – děkan FaVU VUT, Brno
František Kowolowski – děkan FU OU, Ostrava
Jaroslav Koléšek – vedoucí katedry sochařství, FU OU, Ostrava
Tomáš Hlavina – Ateliér sochařství II/ škola Tomáše Hlaviny, AVU, Praha
Michal Gabriel – Ateliér sochařství 1, FaVU VUT, Brno
Dominik Lang a Edith Jeřábková – Ateliér sochařství, VŠUP, Praha
Marek Pokorný – ředitel PLATO Ostrava

Moderuje: Iva Málková


Sochařství patřilo před několika desítkami let k prestižním uměleckým disciplínám. Situace se však zejména v posledním čtvrtstoletí radikálně změnila. Monumentální a figurální plastika ztratily své přirozené společenské zázemí, byť v posledních letech v souvislosti s debatou o umění ve veřejném prostoru a potřebou znovu srozumitelně artikulovat paměť prostřednictvím uměleckých realizací a intervencí.

Převaha konceptuálních a post-konceptuálních přístupů či reflexe nových médií a obecně tekuté reality sochařství nepřály. A zároveň sochaři se ke změnám svého oboru a jeho možností stavěli a stavě skepticky až nepřívětivě. Jakou roli mohou sehrát vysoké umělecké školy ve změně přístupu k oboru a jeho případné obnově? Je ještě vůbec myslitelné opírat se o jeho řemeslné předpoklady? Lze mluvit o budoucnosti sochařství jako samostatné tvůrčí oblasti? V rámci projektu Dočasný depozitář – socha: případová studie 1 tyto a další otázky spojené s pedagogickým zázemím a procesem na našich hlavních uměleckých vysokých školách probereme se zástupci jejich vedení a umělci, kteří vedou příslušný ateliér.


Doporučené vstupné 30 Kč