Jan Zalesak
Foto: Michaela Dvořáková

Přednáška Jana Zálešáka

Co zakládá kompetenci uměleckého kritika, teoretika současného umění nebo kurátora v systému, kde se žádná z těchto „profesí“ nemůže opřít o institucionalizované formy vzdělávání, kde každý z těchto oborů zůstává na hranici neviditelnosti?

Jan Zálešák (*1979) je pedagog, umělecký kritik a kurátor. V letech 2008 až 2010 působil jako kurátor brněnské Galerie mladých; je rovněž autorem několika výstavních projektů (Re-romantic, 2009; Horká linka, 2010; Moving Image, 2010; Vzpomínky na budoucnost II, 2013). Od roku 2011 působí na brněnské Fakultě výtvarných umění. Od roku 2005 publikuje v oborových časopisech (A2, Artalk.cz, Art & Antiques, Ateliér, Flashart CZ/SK, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny). Je autorem publikací Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013).

Vstup volný.


Cyklus Silný(á) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.