Objekt je postaven na práci s fyzikálními fenomény a přírodními danostmi. Hlavním motivem je gravitace a s ní spojená nestabilita. Vytvářím labilní konstrukci, která je držena před zhroucením zeleninou, která postupně vadne, hnije a podléhá zkáze. Celý objekt je přesto schopen stability a narušuje divákovo zažité očekávání. Je koncipován tak, aby změny a přírodní pochody byly pozorovatelné v krátkém časovém horizontu, kterým je trvání festivalu.


Umělec Libor Novotný (1979) se již během studií na Fakultě umění Ostravské univerzity vyprofiloval jako autor intervencí do veřejného prostoru. Autorova záliba ve vytváření překvapivých stimulů divácké pozornosti šla ruku v ruce s jeho zájmem o procesuálnost a efemérnost uměleckého díla, jež je zvláště ve veřejném prostoru vystaveno různým, více či méně předvídatelným faktorům. Fascinace těmito procesy jej nakonec přivedla k nápadu provozovat „outdoorovou“ Galerii Kaluž (spolu s Janou Zhořovou), v jejímž názvu se odráží základní limity a specifika, s nimiž se musí každý z vystavujících vyrovnat. Častým prvkem jeho děl byl převážně text převáděný do materiálové podoby. Ačkoli se práce s textem Libor Novotný ani v následujících letech nevzdává, směrem k současnosti začíná být postupně vytěsňována jinými výrazovými prostředky, jako je video či instalace. I nadále si však jednotlivé realizace uchovávají příznačně subverzivní a někdy až komický charakter. Libor Novotný je spoluorganizátor ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka.


Pouze pro účastníky Colours of Ostrava 2015. Děkujeme za pochopení.