Plato Lucie Vitkova koncert

Podobně jako listy stromu, jsou jejich „mikro kompozice“ řazeny do souvislých celků, vyrůstajících jeden z druhého. Každá z nich přispívá k jasnějšímu obrazu skladby, která se pomalu vyvíjí a dospívá do svého tvaru.


Lucie Vítková je skladatelkou, improvizátorkou a performerkou. Hraje na akordeon, harmoniku, používá svůj hlas a stepuje. Akordeon a kompozici absolvovala nejdříve na brněnské konzervatoři, poté se stala žačkou Martina Smolky (kompozice) a Jaroslava Šťastného (improvizace) na Hudební fakultě JAMU. Studovala také na Královské konzervatoři v Haagu a California Institute of the Arts v USA. V současné době studuje na Universität der Künste v Berlíně. Je členkou souborů Brno Improvising Unit, Marijan, Dunami, Dust in the Groove a Prague Improvisation Orchestra. Její skladby byly mj. provedeny na Ostravských dnech (2011, 2013), Vs. Interpretation festival 2014 – Praha, v Galerii Díra – Školská 28, v Galerii Cella v Opavě, v Národní galerii v Praze, na festivalu Beyond Cage v National Bohemian Hall v New Yorku a na Expozici nové hudby 2013 v Brně. Její improvizace zkoumají charakteristik jednotlivých prostorů protřednictvím interakce mezi zvukem a pohybem. Její současná práce je nesena zájmem o hudební odkaz kódů Morseovy abecedy a zájmem o sociálně-politické apsekty hudby a postavení umění v každodenním životě.

Max Bogner je hudebník, tanečník a performer. Pochází z Vídně a v současné době žije a pracuje v Berlíně. Vystupuje pod různými přezdívkami jako např. Margaret X, MARARA, Pegy Famous, ale nejpoužívanější a nejznámnější je Margaret Unknown. „Tento od přírody extrovertní mladík ve svém osobitém stylu, s nímž je nyní stále viditelnější již nejen na rakouské scéně, spojuje divokou rockovou psychedelii, reflexi freejazzové historie a prvky drone a noise, často dohromady s teatrálním pojetím živých vystoupení. Bognerova inspirace japonskými radikály typu Keijiho Haina asi při shlédnutí jeho koncertu nikoho nepřekvapí, a to i dříve než se pustí také do práce s vokálem. Od svých patnácti let se věnuje výhradně improvizaci…“ Jan Faix, His Voice. Bognerovy performance zahrnují také  prvky opírající se o tradici tance butoh, až dvanáct hodin trvající akce, zkoumající individuální vnímání s možností rozšíření či zúžení prostoru a času, s důrazem na koncentraci, meditaci a opakování. www.margaretunknown.com


Vstupné 40 Kč