PLATO audiovizuální live performance Lukáš Jiřička Martin Ježek Jak se dělá počasí

Hra na ohradu (2010, 27 min)

Výchozím materiálem pro „zviditelnění zvuku prostřednictvím tmy“ je tísnivý, existenciální text Stanislava Dvorského. Ježek vyšel z toho, že nejrelevantnější obrazy jsou obsaženy v našich představách. Základem Ohrady je černý blank, záblesk a tma v sále – diváci jsou převážně ve tmě, obklopeni zvukem.

Premiéra proběhla na Festivalu dokumentárního filmu Jihlava (2010).

Text: Stanislav Dvorský
Režie, koncepce: Lukáš Jiřička
Obraz: Martin Blažíček
Hudba: Robert Piotrowicz (PL)
Spolupráce Anna Zaradny (PL)
Hlas: Jan Novotný


Jak se dělá počasí (2014, 35 minut)

Bouře v projektorech a kvadrofonním zvuku
Ženský – ptáci – bouře – hlášení počasí – rosný bod – Gott – dub – Skřivánek – R=17 – vše se skládá z tečky a čárky.

Audiovizuální živá performance Martina Ježka a Lukáše Jiřičky si klade za cíl přiblížit se unikátnímu magickému myšlení malíře s psychiatrickou zkušeností Zdeňka Koška a přeložit jej do filmového a zvukového média. Pro samotnou strukturu kompozice je zásadní Koškova kresba – jedna z jeho map počasí, která byla použita nejen jako partitura zvukového díla, ale i jako přímá inspirace části sonického univerza v intencích Koškovy specifické „kabaly“ založené na pozorování počasí, letu ptáků, znalostí chemie a matematiky, propojení typografie s matematikou a barvami nebo sexuální imaginací, vytvořenou i z lidských hlasů čtyř různých charakterů a možností náhody, která ale vlastně neexistuje.

Hudební a filmová realizace: Martin Ježek
Režie a dramaturgie: Lukáš Jiřička
Hlasy: Zdeněk Košek, Jaromír Typlt, Rado, Anna Kroupová, hlas v telefonu
Hudební interpretace: David Danel (housle), Jan Bierhanzel (perkuse)
Technická spolupráce: Tomáš Procházka


Lukáš Jiřička (1979) působí jako divadelní dramaturg, režisér radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista (A2, HIS Voice, Respekt, Hospodářské noviny). Studoval komparatistiku na FFUK a vystudoval dramaturgii na DAMU, kde také absolvoval doktorské studium. V rámci svého studia byl na stážích na PWST v Krakově, kde také byl asistentem režiséra Krystiana Lupy, a také na stáži na Institut für Angewandte Theaterwissenschaft v Giessenu. Je jedním z dramaturgů festivalu „jiné“ hudby Stimul. Působí jako editor a překladatel z polštiny. Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou, Matyášem Dlabem a Magdou Stojowskou, choreografickým duem VerTeDance či souborem 420PEOPLE ad. Na svých rozhlasových kompozicích – převážně pro Český rozhlas – spolupracoval se skladateli Matějem Kratochvílem, Michalem Ratajem, Krzysztofem Topolským, Robertem Piotrowiczem, Paulem Wirkuse či s tvůrcem experimentálních filmů Martinem Ježkem a Tomášem Procházkou. Kromě své rozhlasové a galerijní tvorby vytváří společně s Martinem Ježkem (Jak se dělá počasí, Hra na ohradu) a Petrem Šprinclem (Morava, krásná zem) experimentální filmy. Pedagogicky působí na FAMU a DAMU.

Martin Ježek (1976) je experimentální filmař, představitel formálního a konceptuálního filmu. Kromě autorských filmů realizoval několik adaptací (např. Dům daleko Věry Linhartové). Od roku 2007 vytváří tzv. kolektivní filmy (např. Druhá liga, 2007).


Vstupné: 70 Kč (studenti a senioři)/90 Kč
Koupit vstupenky on-line