Markéta Vaňková ilustrovala knihu prozaických textů Milana Krupy Sebraný spis (Protimluv, 2014). Zdeněk Janošec-Benda, Jiří Surůvka, Pavel Šmíd a Hana Puchová, malíři a Milanovi přátelé z okruhu výtvarné skupiny „Přirození“ (Ostrava koncem 80. let) budou diskutovat a performovat o tom, jak by ilustrovali tohoto hlučínského básníka oni sami, o jeho vlastních kresbách, a co z něj dodnes vyzařuje. Milan Krupa přečte. Moderuje Vladislav Holec.

Večer je součástí programu k výstavě Markéty Vaňkové Pravděpodobně na poli.


vstupné 30 Kč


Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.