Autor zpracoval suverénním způsobem okolnosti vzniku tohoto areálu a zároveň peripetie jeho užívání a příběhy s ním spojené. Ke zvážení a kontemplaci předkládá divákovi dějinné smyčky, zrcadlení a paradoxy stejně jako proměnlivost vkusu, představ o přepychu a výlučnosti či odlišné motivace a strategie provozovatelů resortu.

Základem instalace je půlhodinový, těžko zařaditelný snímek, který obstojí jako kvazihraný dokument promítaný v klasické situaci kinoprojekce i jako video určené pro prezentaci v galerii. Autor klade důraz na vyprávěcí složku filmu, ve které fakticky chronologickou linii sledující historii vystrkovského areálu narušují návraty, opakování a zrcadlení záběrů i mluvčích vystupujících v různých rolích či mediálních záznamech. Zároveň se Hrubý stejnou měrou soustředí na práci s obrazem, tempem a strukturou pohyblivých obrazů. Vystrkovský rekreační resort je nahlížený jako doklad instrumentální logiky minulého režimu, jako fascinující architektonický celek, ve kterém se manifestuje nejednoznačnost spojení estetiky a symboliky prostoru, jako fotogenická zóna strachu i klidu formující specifické reakce a jednání lidí, kteří se v ní – nikoli náhodou? – ocitnou.

Precizní příprava a rešerše, ale také reflexe obecnějších souvislostí ve vztahu mezi politikou místa, lstí dějin, ideologií a architekturou, činí z projektu Martina Hrubého fascinující, překvapivě zralé dílo.

Marek Pokorný


Martin Hrubý (*1987) v roce 2014 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou právě snímkem Resort. Zabývá se videoperformancemi a videoinstalacemi, v nichž tematizuje vztah prostoru, paměti a umělecké formy. S Petrem Krátkým uskutečnil v roce 2013 pro pražskou galerii Kostka site-specific nástěnnou malbu Reverberation založenou na efektu ozvěny. V letošním roce se zabýval videoinstalací tematizující osudy pomníku Antonína Švehly ve Ždánicích (Kenotaf, 2015) a pracuje na novém projektu JJJP – studie, který na základě nalezených dokumentů rekonstruuje osobnost J.P. (umělce, architekta, vynálezce, ale také agenta tajné policie) jako zapomenuté renesanční postavy české novodobé historie.