Jak naznačuje samotný název výstavy, Michal Kalhous se pokouší svým ojedinělým způsobem z různých úhlů zachycovat každodenní plynutí vztahu mezi mužem a ženou (a obecněji i mezi mužským a ženským principem), onu speciální konstelaci dvou osob, která v různosti dokáže udržovat harmonii. Cykličnost spjatá s péčí o rodinu i obhospodařováním rodinného statku zde tvoří rámec, v němž čas nabývá nový rytmus, oproštěný od nánosů a balastů, a vrací se kamsi před to, co vnímáme jako nutná a nevyhnutelná pravidla. Harmonie vyvěrající ze spolupráce a tolerance, z ochoty nechat věcem svůj vlastní běh a rytmus, se odráží v drobných detailech i nečekaných kontrapunktech. Označovat Michala Kalhouse jako fotografa by bylo nepřesné, ačkoliv fotografii používá přes dvě dekády. Oproti běžné snaze o dokonalý záběr či mistrně shrnující sérii je Kalhous spíše tichým a nenápadným vypravěčem, zvědavě popisujícím důvěrnost i jurodivost našeho světa, a hledajícím smysl a rovnováhu jevů a věcí, bez přebytečného patosu a sentimentality. Kalhousova výstava v galerii Plato je tak nejen nepřímým láskyplným vyznáním, ale i svědectvím o tom, co vše může být jinak a čemu není nutné se bránit.

Pavel Vančát


Michal Kalhous

*1967 ve Valašském Meziříčí

– vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě Palackého v Olomouci, následné studium dějin umění tamtéž již neuzavřel; v roce 2013 obhájil doktorandskou práci na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2001 – 2006 působil jako vedoucí Galerie Šternberk, od roku 2006 vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde roku 2010 spoluzaložil samostatný ateliér tvůrčí fotografie. Od roku 1995 připravil Kalhous přes 20 samostatných výstav, účastnil se i významných skupinových přehlídek (např. Zkušební provoz a Snížený rozpočet manželů Ševčíkových v pražském Mánesu, Bienále mladých 2002 v Galerii hlavního města Prahy, Mutující médium v Galerii Rudolfinum či About the Chair na letošním Bienále fotografie a vizuálního umění v Liege). Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Galerie Klatovy – Klenová a Moravské galerie v Brně. Michal Kalhous je činný i na poli aktivistického umění: je mimo jiné iniciátorem symbolického navrácení čestného občanství města Šternberka odsunuté spisovatelce Erice Pedretti, pro výstavu v Galerii Fiducia nechal v roce 2004 za peníze půjčené od Jiřího Surůvky zhotovit základní kámen ostravské Kunsthalle.