Přednáška se bude soustředit na re-materializaci uměleckého díla proběhnuvší zhruba v poslední dekádě. Na obecných příkladech i konkrétní kurátorské práci autora se bude snažit zakotvit generační rozčarování z konceptualismu, odklon od představ neutrality formálních aspektů uměleckého díla i výstavního prostoru jako bílé kostky.  V souvislostech představí postoj netematického kurátorství jako propojení nebo oddělení děl, textu a scénografie. Načrtne představy dalšího viditelného vývoje jako je lyričnost nebo figurace.  


Michal Novotný (*1985) je především kurátor. Ale také pozoruhodný kritik a publicista. Od roku 2011 působí jako ředitel Centra pro současné umění FUTURA. V letech 2014-2015 pak vedl rubriku Galerie v kulturním čtrnáctideníku A2. V dubnu 2016 ho online portál Artsy zařadil mezi dvacet nejvlivnějších mladých kurátorů v Evropě. V loňském roce získal také Cenu Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky umění. V posledních měsících s ním PLATO Ostrava navázalo intenzivní spolupráci. Je jedním z kurátorů aktuální výstavy Přípravný portrét Mladé dívky.


Michal Novotný: Konceptuální kocovina / fotodokumentace 06.04.2017
Michal Novotný: Konceptuální kocovina / videozáznam 06.04.2017