Debata s kunsthistoričkou Milenou Bartlovou a kritikem a kurátorem Markem Pokorným o ničení obrazů islámskými (a jinými) radikály. Moderuje Monika Horsáková.


Historička umění Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. se zabývá uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, v současné době přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v historickém modulu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Kritik, publicista a kurátor Marek Pokorný (1963) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. V roce 1995 založil Detail – časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Byl hlavním kurátorem Domu pánů z Kunštátu/Dům umění Brno a v letech 2004 až 2012 ředitelem Moravské galerie v Brně. Zabývá se kulturní politikou, historií, teorií a kritikou kulturních institucí a jejich řízení.


Pouze pro účastníky Colours of Ostrava 2015. Děkujeme za pochopení.