Přednáška se bude zabývat interpretací budovy Slovenské národní galerie (SNG) v Bratislavě od architekta Vladimíra Dedečka, která bude publikovaná v připravované monografii tohoto architekta a dále se bude věnovat interpretačním kontextům, v jakých je budova vystavená na 15. bienále architektury 2016 v Benátkách.

Webová stránka expozice

Foto:  Pohled na exteriér a do interiéru pavilónu s modelem SNG.


Monika Mitášová, teoretička architektury, absolvovala studium architektury na FA STU v Bratislavě (1993). Přednášela teorii a dějiny architektury 20. století na FA STU v Bratislavě, FA TUL v Liberci a Škole architektury Emila Přikryla na AVU v Praze. V letech 1995-96 a 2009-10 byla stipendistkou Fulbrightovy komise Slovensko na Školách architektury UCLA v Los Angeles a Columbia University v New Yorku. V 2003-04 působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze. Publikuje v architektonických časopisech, je editorkou knih: Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury, Zlatý řez a VŠVU v Bratislave, Praha 2011; Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, Zlatý řez – VŠVU v Bratislave, Praha 2012; Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture, Actar – Zlatý řez, Barcelona – New York – Praha 2014. Společně s Jiřím Ševčíkem je editorkou antologie Česká a slovenská architektura 1971-2011, VVP AVU – SNG – VŠVU, Praha 2012. V letech 2002, 2008 a 2016 byla kurátorkou/komisařkou výstavy v pavilonu České a Slovenské republiky na Bienále architektury v Benátkach. Přednáší na Katedře teorie a dějin architektury FF Trnavskej univerzity v Trnave.


vstupné 30,- Kč


Cyklus Silná(ý) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.