Projekt Moving Orchestra vznikl z dlouhodobého zájmu o improvizaci a její funkci na současné scéně živého umění. Improvizace na jevišti vnímáme jako jednu z nejodvážnějších disciplín – vyžaduje bytí v momentu, soustředění, napojení na situaci a diváka. Divák má naopak možnost přímo se účastnit tvůrčího procesu, spojuje se s daným místem a časem na jiné rovině a prohlubuje tak zážitek z daného místa. Důležitým aspektem je pro nás interakce mezi uměleckými žánry; v tomto projektu se propojuje tanec, hudba a architektonický prostor lokace. Věříme, že propojování žánrů a jejich přímá integrace v momentě vzniku otevírá pro diváka hned několik možností, jak se s představením spojit. Inspiruje nás především síla jednotlivých lokací v různých regionech, které původně živému umění nesloužily, ale mají určitou silnou historii a svůj specifický ráz. Oživení těchto míst hudebně-tanečními intervencemi, které reagují na specificitu a krásu jednotlivých lokací, přináší divákovi jiný pohled a zážitek. Vědomě spojuje místní komunitu se známými lokacemi z jejich okolí a posiluje se tak pouto a úcta k místu, krajině, vlastní historii. Projektem rádi přispíváme k budování zájmu o veřejný prostor a jeho vývoj formou přímého zážitku.

tanec: Inga Mikshina, Jana Novorytová, Daniel Raček

hudba: Elia Moretti (perkuse, vibrafon), Tomáš Mika (banjo), Petr Vrba (trumpeta)

vizual/projekce: Michal Kindernay


vstupné 30,- Kč


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.