Zajímá vás, co je to současné umění? Chcete svým žákům zpestřit hodiny výtvarné výchovy, dějin umění, moderní literatury a historie, nebo dokonce chemie a fyziky?

Srozumitelnou a zážitkovou formou zkoumáme a objevujeme vzájemné souvislosti mezi uměním a současným světem, interpretujeme události, odhalujeme příběhy a poznáváme osobnosti moderního umění.

Realizací našich programů lze také naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (člověk a společnost, umění a kultura) i mezipředmětové vazby (výtvarné umění – historie – literatura – hudba). Možná vás budou programy inspirovat i pro další výuku u vás ve škole.


Ceny programů

  • v galerii zdarma
  • na rektorátu VŠB-TUO zdarma
  • ve škole: 20 Kč / žák / 60 – 90 – 120 minut

V ceně jsou zahrnuty pomůcky a materiál k workshopům. Pedagogický doprovod se programů účastní vždy zdarma. Délku, případně i obsah programů upravíme podle vašich požadavků.


Kde?

  • PLATO, kancelář pro umění, odkaz na mapu
  • na rektorátu VŠB-TUO
  • V prostorách vaší školy

Jak se objednat?

e-mailem nebo telefonicky:
iveta.horakova@plato-ostrava.cz
+420 727 952 712

Na případné otázky ráda odpoví Mgr. Iveta Horáková.