Jak vůbec současná média s obrazem pracují? Může se stát právě obraz součástí manipulace? A máme čas vůbec ještě svět vnímat skrze vlastní zkušenost, nebo se už spoléháme jen mediální “realitu”?

Monika Horsáková, publicistka a dokumentaristka, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě. 15 let pracovala v České televizi, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem nebo výukovým portálem Moderní dějiny.cz. Je dramaturgyní diskusních scén na Colours of Ostrava.


vstupné 30,- Kč


Cyklus Silná(ý) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.