Obrazy živých
16.07. – 19.07.2015
Trojhalí Karolina
Akce Jiných radostí

Obrazy živých jsou prostředkem propojení myšlení, konání i vědomí lidí širokého spektra. Kombinujeme geometrickou i významovou obrazovost s náhodnými vnějšími vlivy (nalezené objekty daného prostředí, práce s divákem). Divák je konfrontován s průnikem imaginace skupiny In Saček Veritas, sebe a okolního světa. Může se často zdát, že zobrazená situace ve své banalitě nemůže mít smysl, ale opak je pravdou. Když se z recipienta stane autor uměleckého projevu, nastává důležitý moment v mezilidské komunikaci, kde dochází k intenzivnějšímu porozumění. Je zde akcentována spolupráce, sounáležitost a radost ze společného prožívání momentu vytržení z reality a setkání se s nově vznikající skutečností. Výsledný obraz bude určován kolektivní vizuální citlivostí diváka, účastníka akce a členů skupiny. Interakce je neodmyslitelným prvkem tohoto projektu. Při práci se opíráme o různé oblasti lidské existence, od hlubokých filozofických témat týkajících se podstaty bytí až po vytahování klíštěte z hýždí kamaráda.


Umělecká skupina In Saček Veritas
Jsme volná umělecká platforma, která vznikla z velkého potenciálu pozitivních myšlenek v ateliéru intermedií  Petra Lysáčka Fakulty umění Ostravské univerzity.  Jsme myšlenka stojící mimo čas, nesoucí posedlosti, vášně a touhy. Naší snahou je vdechnout význam zdánlivě bezvýznamnému, banálnímu a nepotřebnému. Můžeme i sáčku přiznat velkou důležitost. V postavení mimo čas je jakékoli umění pouze myšlenkou a jakákoli myšlenka má potom hodnotu uměleckého artefaktu.