Plato - Filip Jakš

Vystoupí:

Olga Pek – Zuzana Husárová
Michal Šanda
Filip Jakš
Adam Borzič


Olga Pek – Zuzana Husárová

Olga Pek je básnířka, překladatelka, organizátorka a postgraduální studentka na Ústavu anglofonních literatur a kultur Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou Pražského mikrofestivalu, redaktorkou časopisu Psí víno, věnujícího se současné poezii, a mezinárodní revue VLAK. Její překlady poezie z angličtiny byly publikovány v antologii Polibek s rozvodnou (Nakladatelství Petr Štengl, 2012). Vlastní tvorbu publikovala časopisecky. Je členkou TŘYIE Collective.

Zuzana Husárová (1983) má doktorát Ústavu světové literatury SAV, momentálně působí jako výzkumný pracovník na Katedře anglického jazyka a literatury PdF UK a v rámci grantu Aktion na Institut für Sprachkunst, Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Experimentální literaturou se zaobírá teoreticky i prakticky, s Ľubomírom Panákom vytvořila několik interaktivních literárních děl (Enter: in’ Wodies, I: *ttter, BA-Tale, Obvia Gaude). S Amaliou Roxanou Filip spolupracuje na transmediálních projektech liminal a lucent (knihy vizuální poezie, zvuková poezie, živé performance). Je jednou z autorů multimediálního představení Skúmanie javov (tanec, hudba, živé vizuály, digitální poezie, poezie) a členkou poetického kolektivu TŘYIE (SJ Fowler, Olga Peková, ZH). Společně s Bogumiłou Suwarou editovala knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. V roce 2011 byla stipendistkou Fulbrightova programu pro výzkum a přednášení na MIT v Cambridge, USA.

Autorky představí v Platu společnou multimediální poetickou performance Améba. Video, hudba: Ľubomír Panák.


Michal Šanda

(1956) je archivářem v Institutu umění – Divadelním ústavu. Bibliografický odbor Národní knihovny mu připisuje autorství básnických sbírek sto a (1994), Ošklivé příběhy z krásných slov (1996), Dvacet deka ovaru (1998), Býkárna (2006) s Milanem Ohniskem a Ivanem Wernischem, Remington pod kredencí (2009), prozaických textů Blues 1890–1940 (2000), Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraživší za 37 Kč vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu (2001), Sudamerická romance (2003), Kecanice (2006), Dopisy (2009) s Karlem Havlíčkem Borovským, Sebrané spí si (2012), pohádek pro děti Merekvice (2008), antologie neobvyklých knih z časů minulých Špacírkou přes čenich! (2013) a divadelních her Španělské ptáčky (2006) a Sorento (2011). Posledním titulem jsou Oskarovy rybářské trofeje (2014).

V rámci večera bude číst z knihy MUDr. PhDr. Jarmila Beichtenová: Kazuistika pacientů Michala Šandy a Jakuba Šofara.


Filip Jakš

(1986)  vystudoval dějiny křesťanského umění na KTF UK (2005-2013). Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Spolupracuje např. s Alešem Čermákem a Jiřím Skálou. Kromě občasných kurátorských aktivit, či přispívání pro časopisy A2 a Ateliér je i hudebním redaktorem časopisu H_aluze. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, noAR+IS+). Se svým projektem Asstma vyhrál v roce 2013 cenu Malá Alternativa.

Cílem Filipa Jakše na čtení v Ostravě bude subjektivně reflektovat řeč místa, podobně jako v multimediální sbírce Rozhraní, která vyšla v H_aluzi v roce 2014.


Adam Borzič

(1978) je básník, překladatel a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Je spoluzakladatelem básnické skupiny Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Publikoval sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011) a Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za níž byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu. Ukázky z jeho poezie byly přeloženy do angličtiny, chorvatštiny, polštiny a rumunštiny. Tento rok připravuje k vydání novou knihu Orfické linie.

S výtvarníkem a Dj Mikulášem a tanečníkem Michalem Bukojvanem společně předvedou Vlnu: tančící báseň – básnící tanec.


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.