Plato Ostrava Kamera OKO works in progress

Works in progress:

V rámci letošního ročníku filmového festivalu Ostrava Kamera OKO  proběhne v PLATO prezentace projektů jak ve vývoji, tak těsně před dokončením. Tato sekce opět s předstihem nabídne zajímavou audiovizuální tvorbu z České republiky a Slovenska a představí vznikající umělecké projekty. V programu nebude chybět právě dotočený snímek Já, Olga Hepnarová ani dokument o kameramanovi Jaroslavu Kučerovi.

Prezentace Státního fondu kinematografie:

Státní fond kinematografie po roce změn připravil prezentaci o detailnějších podrobnostech fungování udělování podpory a rozmanitosti jeho aktivit. Na otázky bude odpovídat zástupce Rady fondu.


Ostrava Kamera OKO se uskuteční letos v termínu od 26. 9. do 2. 10. Jedná se o mezinárodní festival zaměřený na kameramanskou tvorbu. Více o festivalu na www.filmfestivalostrava.com


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.