Plato autorské čtení Petra Veselého

Autorské čtení Petra Veselého ze sbírky Jundrov, kterou v listopadu 2014 vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Jde o knižní debut zavedeného malíře. Ačkoli prvotina, jde o knížku vyzrálé a mimořádné poezie, která vznikala  v průběhu třiceti let. Jako motto ke knize editor vybral slova Marca Chagalla: Tyto stránky mají smysl stejný jako pomalovaná plocha.

Autorské čtení se koná v návaznosti na výstavu Kdo na moje místo, na níž je tento autor zastoupen (Svratka, 2014 – objekt).


Marku Chagallovi

Zapomněl jsem, kde jsem
A vedle bílé
rozechvěle jsem kladl zeleň
Na nočním stolku
neohraničené světlo
Nečekej mnoho světla
V okně
svět v sobě


Petr Veselý

Narozen 14. 10. 1953 v Brně. Studoval na SŠUP v Brně (1969-73) a AVU v Praze (1973-79). V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství. Samostatně vystavoval např. v galerii Aspekt v Brně (1998 a 2013), v Galerii Ars v Brně (2005), v Domě umění města Brna (2008), v Topičově salonu v Praze (2009), ve Wannieck gallery v Brně (2011), v Galerii Petr Novotný v Praze (2013). Jako kurátor připravil např. výstavy Zpřítomnění v Dolních Kounicích, …a jiné věci a Strom v Galerii Caesar v Olomouci. Je členem Umělecké besedy v Praze. Verše publikoval časopisecky (Rozrazil 37/2011, Uši a vítr 7/2011, Host 10/2013) a také v literárních pořadech na stanicích Český rozhlas Brno (Zelný rynk – 2008) a Český rozhlas Vltava (v pořadech Svět poezie – 2008 a Sladké je žít – 2013). Pro Český rozhlas Brno připravil např. pásmo dušičkové poezie Břemeno to nésti, Velikonoční pásmo poezie a pásmo poezie Červenec; pro stanici Vltava pořad Dráhy světla s poezií a deníkovými texty Zdeňka Kožmína (Svět poezie) a další. Žije v Brně-Jundrově.

www.petr-vesely.cz


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.