Divadlo jako téma, divadlo jako sociální fakt, divadlo jako prostředek vyjádření: tři filmy vybrané pro páté pokračování cyklu galerie PLATO tvoří doplněk či komentář k festivalu NORMA. Jestliže polský umělec Grzegorz Sztwiertnia ve svém videu tematizuje dějiny polského herectví a divadla jako sérii performancí, německý divadelní režisér Christoph Schlingensief se ve své snaze vybudovat operní dům v Africe (Burkina Faso) pokoušel nejen o mezikulturní dialog, ale také reflektoval sociální, politické, existenciální a groteskní aspekty takového podniku. Markéta Magidová a Jan Pfeiffer ve filmovém záznamu projektu Persona Forte stírají rozdíly mezi divadelním představením a výstavou, když se předměty ze scény stávají výstavními exponáty a zároveň slouží dramatizovanému příběhu pro dva herce, jeden hlas a mnohonásobně více literárních postav.


PLATOvideo

Nesoustavná prezentace autorských videí seznamující se širokým spektrem tvorby domácích i zahraničních umělců. V rámci této programové řady klademe důraz na klasickou projekci, kdy se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. Jednotlivé kolekce volně spojí ústřední téma. Prozatím jsme našli útočiště v suterénních sálech Trojhalí Karolina, které se promění v projekční místnosti volně přístupné veřejnosti.

TROJHALÍ KAROLÍNA
po – pá 8 – 22h
so – ne 10 – 20h

Vstup volný.