© Wael Shawky; Courtesy Lisson Gallery

“2. světová válka pro nás samozřejmě neoznačuje jen samotný vojenský konflikt, vyjadřuje excesy dvacátého století samotného, které vnímáme jako nadmíru děsivé”, píše ve své novele Seth Price. Další z navazujícího cyklu výstav PLATOvideo ohraničená zpětnými reinterpretacemi naší moderní historie v jejích stěžejních momentech se také nezabývá pouze tímto konfliktem, ale otázkou dlouhodobého, opakovaného rozporu v etice moderní společnosti. Tento fenomén demonstruje prací tří mezinárodních umělců. Filmu francouzské umělkyně Marine Hugonnier Ariana (2003) lokalizované v Afghanistánu, kde se filmový štáb neúspěšně pokouší shlédnout z výšky pohoří Hindu Kush krajinu celé země pro symbolické pochopení událostí její minulosti, stejně jako předzvěsti nadcházejících let. Cabaret Crusades: The Secrets of Karbalaa (2015) egyptského umělce Waela Shawkyho přepisují západní kánon čtení historie křížových výprav skrze arabskou perspektivu a ukazují moment konfliktu, který dalece přesahuje své místo v dějinách a pro dnešní svět nabízí možnost více než aktuální nutnosti přehodnocení ustálených úhlů pohledu. Poslední film Muster (Rushes) (2012), práce německého umělce Clemense von Wedermeyera promítaný v kině Cineport, sleduje v třech časových údobích osudy původního benediktinského kláštera v Breitenau, nedaleko Kasselu, který v průběhu 20. století sloužil jako věznice, koncentrační tábor, dívčí internát a nakonec psychiatrická léčebna. Všechny tři filmy spojuje zájem o konkrétní prostor opakovaně se navracejícího konfliktu v různých časových rovinách, explicitním i implicitním ohledáváním charakteru místa a psychologických sond do charakteru jejích obyvatel i dobyvatelů.


PLATOvideo

Záměrem cyklu je průběžně seznamovat veřejnost se širokým spektrem tvorby domácích i zahraničních umělců, když se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. V roce 2016 cyklus kurátorsky připravuje Jen Kratochvil. Prezentaci filmů/videí v suterénních sálech Trojhalí Karolina (proměněných v projekční místnosti volně přístupné veřejnosti) předchází vždy promítání v Cineportu.

TROJHALÍ KAROLÍNA
po – pá 8 – 22h
so – ne 10 – 20h

Vstup volný.