Pohybujeme se stále po hranici mezi analogovým a digitálním vnímáním. Technologická zdatnost mladé generace, která vyrůstá s iPadem v rukou, není naučenou, ale získanou dispozicí, kterou není možné simulovat. Technologie není prodloužením lidské ruky, ale novou končetinou, jejíž zrychlený evoluční základ nejsme dosud schopní pochopit, pouze přijmout. Vše je ve stavu neustálé proměny a co bylo včera nové, je dnes už přežitek. Seth Price říká, že nám moderní dějiny nenabídly od druhé světové války něco tak neuchopitelného a neznámého, jako je „digitální svět“. PLATOvideo09 nabídne jeho trojí čtení očima současného umění.