Milena Bartlová v Anežském klášteře / foto: Jan Rasch

Přednáška Mileny Bartlové se koná u příležitosti vydání její nové knihy Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380-1490 (Academia, září 2015), která zprostředkovává výsledky autorčina vědeckého výzkumu z posledních dvaceti let a poprvé ukazuje výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím jako kapitolu českých dějin umění.

Profesorka Milena Bartlová přednáší dějiny umění a vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK a metodologii dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se i muzeologií, píše uměleckou kritiku a kulturně-politickou publicistiku. Za svou knihu Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (2012) získala Cenu F. X. Šaldy.


Vstupné 30,- Kč


Cyklus Silný(á) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.