PLATO přednáška Prof. Petr Wittlich
foto: Jindřich Nosek

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (*1932) působí od 60. let minulého století na Katedře dějin umění a Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy. Jeho disertace byla označena za politicky nevhodnou, takže se habilitoval a profesuru získal až po roce 1989. Ovlivnil několik generací historiků umění. Pod názvem Horizonty umění vyšel v roce 2010 soubor jeho menších textů s velkým teoretickým přesahem. V roce 2016 připravil pro Galerii hlavního města Prahy výstavu Neklidná figura, která v nové perspektivě po dlouhé době představila české sochařství přelomu 19. a 20. století v evropském kontextu. Je mimo jiné nositelem Medaile F. Palackého AV ČR a laureátem Ceny Ministerstva kultury.

Přednáška doplní výstavní projekt Dočasný depozitář – socha: případová studie 1.


Doporučené vstupné 30 Kč