Jako východisko úvah poslouží teze nizozemského sociologa Pascala Gielena, podle níž současné umění působí jako laboratoř postfordistické organizace práce. Pokusím se postupně analyzovat předpoklady této teze, jako je normativní pojetí současného umění coby projektově orientované praxe nebo pojem imateriální produkce. Historické pozadí úvah bude tvořit otázka autonomie umění ve vztahu k “administrované společnosti”.


Václav Magid (1979) studoval na AVU v Praze a UK (Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta). Ve své tvorbě zkoumá vzájemné pozice umění, filozofie, estetiky a sociální sféry. Je redaktorem časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. V letech 2010 a 2013 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V r. 2014 byl nominován na Dorothea von Stetten Kunstpreis udělovanou Muzeem umění v Bonnu a v r. 2013 vystavoval na 12. Lyonském bienále současného umění. Přednáší na FaVU v Brně a pracuje rovněž ve Vědecko-výzkumném pracovišti AVU v Praze.


Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě Václava Magida Autonomie.


Vstupné 30 Kč