Laptopové vystoupení založené na improvizovaném vytváření minimalistické zvukové krajiny. Pomocí softwarového nástroje, navrženého přímo pro tento projekt, jsou vytvářeny velmi krátké, téměř samooscilující zvukové smyčky, které se pomalu prolínají. Výsledný zvuk evokuje pohled na scenérii ubíhající krajiny, která je ve stylizované podobě zobrazena také na projekčním plátně.


Stanislav Abrahám

Audiovizuální performer, zvukový umělec a hudebník. Jako zvukový designér spolupracoval s řadou umělců v různých audiovizuálních projektech v podobě tanečního divadla, live cinema, instalací či mappingu. Jako samostatný umělec realizoval zvukové instalace v galeriích, rozhlasové kompozice pro Český rozhlas nebo konceptuální práce se zvukem ve veřejném prostoru. Studoval v Centru audiovizuálních studií na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze, mimo jiné pracoval jako asistent v ateliéru Nových médií na AVU v Praze, kde vedl seminář zvukové tvorby.

http://www.stanislavabraham.cz/


Stanislav Abrahám / fotodokumentace 21.03.2017